Icam-u-usdb

InterCapital Dollar Bond

Klasa A B
Konzervativnim pristupom ulaganja do stabilnog rasta vrijednosti i pozitivnog prinosa fonda
Tip investicijskog fonda

Obveznički

Vrijednost udjela

USD

14
Razina volatilnosti help_outline

Niska

Cilj Fonda

Fond ulaže u dugoročnije kamatonosne instrumente, odnosno obveznice s ciljem da kroz ostvarene kamate i/ili porast cijene obveznica održi realnu vrijednost novca uz nizak stupanj rizika. Fond dominantno investira u državne obveznice u Republici Hrvatskoj i regiji i pritom se uz aktivno upravljanje rizikom trudi istovremeno ostvariti prinose više od kamata na dugoročne bankarske depozite denominirane u USD.

Minimalna početna vrijednost uloga je:

50.000 kn

Minimalno mjesečno ulaganje trajnim nalogom :

300 kn

Preporučeno vrijeme ulaganja*

Minimalno dvije godine

* Preporučeno vrijeme ulaganja predstavlja preporuku Društva o minimalnom trajanju investicije, ne i obvezu klijenta

Kome je fond namijenjen?

Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju nisku toleranciju prema riziku, ali su spremni prihvatiti dnevne oscilacije cijene fonda s ciljem da ostvare više prinose od kamate na dugoročne bankarske depozite. Drugim riječima, fond je pogodan za konzervativne ulagatelje koji žele štedjeti na duži vremenski rok (preporučeno vrijeme ulaganja je minimalno dvije godine). Dodatna prednost za udjelničara u odnosu na depozit je transparentnost ulaganja. Klijentima je omogućen jednostavan uvid u strukturu ulaganja fonda, a u slučaju potrebe mogu prodati udjele nakon čega isplata novčanih sredstava slijedi u roku od nekoliko radnih dana.  

  

Zašto je dobra ideja razmotriti ulaganje u InterCapital Dollar Bond fond?

 • stars

  Disperzija osobnog portfelja

 • trending_up

  Potencijal prinosa veći od usporedivih bankovnih proizvoda

 • graphic_eq

  Ulaganje u konzervativnu imovinu

Icam-u-usdb

Kako kupiti udjele u fondu?

 • 1.

  Prilikom prve kupnje udjela potrebno je ispuniti Upitnik za uspostavljanje poslovnog odnosa i Zahtjev za izdavanje udjela te ih uz fotokopiju osobne iskaznice dostaviti Društvu e-mailom ili faksom na broj +385 1 4825 869. Za sve daljnje transakcije potrebno je dostaviti samo Zahtjev.

 • 2.

  Uplatite željeni iznos na žiro račun Fonda navedenog u zahtjevu. Kao Poziv na broj potrebno je upisati Vaš OIB. Udjeli će biti izdani s datumom kada su zaprimljeni potrebni dokumenti i izvršena uplata novčanih sredstava.

 • 3.

  Potvrda o izdavanju udjela bit će dostavljena e-mailom, faksom ili poštom na Vašu adresu. Prije kupnje udjela potrebno je upoznati se sa Prospektom i Pravilima fonda, Ključnim informacijama za ulagatelje te financijskim izvještajima koji su dostupni u izborniku "DOKUMENTI" i "IZVJEŠTAJI" kod svakog pojedinog fonda.

live_help

Niste sigurni kako uložiti u fond?

Mi smo tu da Vam pomognemo. Upišite svoju e-mail adresu i kontaktirat ćemo Vas u najkraćem roku.

USD
multiline_chart

Izračun Prinosa

Unesite datum kako bi vam mogli izračunati potencijalni prinost temeljen današnjim izračunom. Izračun uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je ona Prospektom fonda predviđena.

close
01.01.2017 - 01.01.2017
Konačni Iznos
0 USD
Prinos
0

* Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Poslovanje InterCapital Dollar Bond Klasa A fonda tijekom određenih perioda od osnutka.

 • %

  1 Dan
 • %

  1 mjesec
 • %

  3 mjeseca
 • %

  6 mjeseci
 • %

  godina
 • %

  PGP
 • %

  godina
 • %

  1 godina
 • %

  2 godine
 • %

  Od osnutka
USD
multiline_chart

Izračun Prinosa

Unesite datum kako bi vam mogli izračunati potencijalni prinost temeljen današnjim izračunom. Izračun uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je ona Prospektom fonda predviđena.

close
01.01.2017 - 01.01.2017
Konačni Iznos
0 USD
Prinos
0

* Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Podaci o fondu

InterCapital Dollar Bond Klasa A

Depozitna banka

Addiko Bank d.d.

Zagreb, Slavonska avenija 6.

Temeljni kapital

2.558.898.150,00 kn

Društvo za upravljanje

InterCapital Asset Management d.o.o.

Žiro račun fonda

HR2925000091301185086

Poziv na broj

67 i OIB podnositelja zahtjeva

Oznaka otvorenog fonda

ICAM-U-USDB

ISIN

HRICAMUUSDB2

Tip fonda

Obveznički Investicijski