Obavijest o provedenom spajanju UCITS fondova

2021-03-31T00:00:00+00:00

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem obavještava da su dana 30. ožujka 2021. godine provedene statusne promjene spajanja slijedećih UCITS fondova: Platinum Global Opportunity, ISIN: HRPNINUPJIE7, Platinum Blue Chip, ISIN: HRPNINUPBLC2 i Triglav Special Opportunity, ISIN: HRNFDAUUSAL9 (“Fondovi prenositelji”), spojeni su novom UCITS pod-fondu InterCapital Global Technology, dok su fondovi Platinum Corporate Bond, ISIN: HRPNINUPCOB6 i Triglav Emerging Bond, ISIN: HRNFDAUEMBA7 (“Fondovi prenositelji”), spojeni novom pod-fondu InterCapital Conservative Balanced.

Provođenjem statusne promjena spajanja UCITS fondova Fondovi prenositelji prestali su postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze Fondova prenositelja prešli su na nove pod-fondove InterCapital Conservative Balanced, odnosno InterCapital Global Technology. 

Ulagateljima u Fondove prenositelje dodijeljeni su udjeli u novim pod-fondovima.

Prospekt, Pravila te ključni podaci za ulagatelje (KIID) novih pod-fondova dostupni su na mrežnim stranicama Društva, te pozivamo ulagatelja da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata. 

Hrvoje Čirjak

Član Uprave

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward