Prve tri godine InterCapital Dollar Bond-a

Novi blog posvećen je InterCapital Dollar Bond fondu, koji je 2. listopada 2020. proslavio svoj treći rođendan. Razlog osnivanja ovog fonda bila je potreba investitora za investicijskim proizvodom denominiranom u američkom dolaru, s obzirom na jednako vrednovanje dolarskih i eurskih depozita u bankama. U vrijeme osnivanja fonda kamatne stope vrijednosnih papira denominiranih u USD bile su na značajno višim razinama u odnosu na kamatne stope vrijednosnih papira denominiranih u EUR. U proteklih 15 mjeseci ta se situacija promijenila; dolarske kamatne stope konvergirale su prema eurskim kamatnim stopama. Razlog tome je intervencija američke centralne banke (FED), koja je kao odgovor na krizu djelovala ekspanzivno, spuštajući referentnu kamatnu stopu.  Referentna kamatna stopa u SAD-u je djelovanjem FED-a spuštena s razine 2,50% do razine 0,25% počevši od 31. srpnja 2019. Spuštanjem referentne stope FED je posredno djelovao na većinu prinosa financijskih instrumenata denominiranih u USD uključujući i stope na depozite. Na grafikonu su prikazane kamatne stope kreditnih institucija na kratkoročne oročene depozite u USD.

Grafikon 1: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite u USD za kućanstva

Niko graf

Izvor: Hrvatska narodna banka

Ulažući u dolarsku oročenju štednju na godišnjoj bismo razini ostvarili prinos od 0,21%. Čak ako se vratimo u prošlost i pogledamo razinu kamatne stope u vrijeme kad je osnovan InterCapital Dollar Bond fond, vidjet ćemo da je ona neznatno veća. Ostvareni prinos na godišnjoj razini u toj situciji bio bi 0,30%. Prosječni godišnji prinos od osnutka InterCapital Dollar Bond fonda iznosi visokih 2,15%, dok je ukupni ostvareni prinos od osnutka 6,56%. Naša preporuka investitorima koji raspolažu dolarskim viškom sredstava je ulaganje u InterCapital Dollar Bond fond jer smatramo kako se radi o boljoj alternativi u odnosu na oročenu štednju. Valja istaknuti kako investiranje u fond u odnosu na polaganje sredstava na štednju nosi veći rizik i volatilnost, međutim InterCapital Dollar Bond fond ulaže u državne obveznice regije vrlo kratke duracije denominirane u USD. Kratka duracija ukazuje na manju osjetljivost promjena cijena vrijednosnica na promjenu kamatnih stopa te iz tog razloga i nisku volatilnost imovine u fondu. Na sljedećem grafikonu prikazano je kretanje duracije InterCapital Dollar Bond fonda na kojem je vidljivo kako je duracija u posljednje dvije godine održavana ispod tri godine, dok je u posljednjih godinu dana održavana ispod dvije godine.

Grafikon 2: Duracija InterCapital Dollar Bond fonda

Niko graf duracija

Izvor: InterCapital Asset Management

Kao prikaz manje volatilnosti u odnosu na druge obvezničke fodnove istaknuli bismo kretanje cijene udjela InterCapital Dollar Bond fonda u vrijeme pandemije. Najniža zabilježena cijena udjela u 2020. godini bila je svega 0,85% niža u odnosu na cijenu udjela s kraja prošle godine. Trenutni prinos InterCapital Dollar Bond fonda od početka godine iznosi 0,78%. Vidljiv je vrlo mali raspon prinosa između najniže i trenutne cijene udjela što ukazuje na vrlo nisku volatilnost unatoč nezapamćenoj krizi koja je zahvatila financijska tržišta.

Smatramo kako će i u budućnosti naš „slavljenik“ InterCapital Dollar Bond fond ostvarivati više prinose od oročene dolarske štednje te vas pozivamo da višak dolarskih sredstava povjerite nama na upravljanje.

Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama. Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: www.icam.hr/hr/fondovi gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude. Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

NIKO MARIČIĆ

UPRAVITELJ FONDA
2020-10-16T00:00:00+00:00

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward