O nama

I
nterCapital Asset Management d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano je 2004. godine s ciljem razvoja usluga upravljanja investicijskim fondovima i  imovinom klijenata.

Djelatnost društva je obuhvaća:

 • osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS fondovi),
 • osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima te
 • upravljanje portfeljima i investicijsko savjetovanje sukladno odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala.

Društvo trenutno upravlja sa InterCapital UCITS krovnim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom:

 • InterCapital UCITS krovni fond se sastoji od četiri pod-fondova:
  • InterCapital Bond, obveznički fond
  • InterCapital SEE Equity, dionički fond
  • InterCapital Money, novčani fond
  • InterCapital Income Plus, posebni fond

 

Osnivanje i upravljanje UCITS investicijskim fondovima

Otvoreni investicijski fondovi predstavljaju odličnu alternativu ulaganju u pojedinačne vrijednosnice. Kupnjom udjela u fondu investitor ulaže u niz vrijednosnica istodobno te pritom uživa iskustvo profesionalnih fond managera.

Otvoreni investicijski fondovi udjele izdaju kontinuirano, čime je potencijalnim investitorima stalno dostupna mogućnost kupnje udjela u fondu. Postojeći investitori u bilo kojem trenutku mogu zatražiti otkup svojih udjela iz fonda – proces prodaje obavlja se brzo i jednostavno.

Ovisno o investicijskom cilju pojedinog fonda koji je definiran Prospektom, fond manager ulaže prikupljena sredstva u pojedine imovinske klase (vlasničke vrijednosne papire, dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca).

 

Osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

I
nterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom tržištu u osnivanju i upravljanju otvorenim investicijskim fondovima s privatnom ponudom.

Ova vrsta fondova naročito je pogodna jer omogućuje definiranje i provođenje jedne ili više investicijskih strategija za poznatog klijenta. Kao takvi, ovi su fondovi naročito zanimljivi institucionalnim investitorima koji žele izdvojiti i prenijeti upravljanje izloženosti dijelovima financijskih tržišta na InterCapital. Pored toga, otvoreni fondovi mogu biti zanimljivi i pojedincima sa značajnijim financijskim sredstvima namijenjenima ulaganju u specifičnu investicijsku strategiju.

 

Upravljanje portfeljima i investicijsko savjetovanje

U
sluga upravljanja portfeljem namijenjena je individualnim klijentima koji raspolažu značajnijom financijskom imovinom. InterCapital je razvio i već nekoliko godina uspješno nudi ovu uslugu u suradnji s vodećim domaćim poslovnim bankama, kao i s vodećim svjetskim privatnim bankama, pri čemu naša usluga nadilazi klasično vođenja portfelja vrijednosnih papira te podrazumijeva poznavanje i razumijevanje klijenta, njegovih specifičnih potreba i očekivanja, kao i nuđenje jedinstvenih, klijentu prilagođenih investicijskih usluga.

Dokumenti


Financijska izvješća


Zadnje vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


 • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital